Pirkimo pardavimo sutartis

1. Bendrosios nuostatos.

1.1.  Atvykdamas į elektroninės parduotuvės svetainę www.royalty.lt (toliau – El. parduotuvė), ją naudodamasis bei įsigydamas prekes, pirkėjas sutinka su El. parduotuvės pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) sąlygomis.

1.2. Prekių pardavėjas ir svetainės valdytojas yra UAB „Cacao Beans“ (toliau – Pardavėjas), juridinio asmens kodas 305559982, registracijos adresas Riešės 1-oji g. 52, 14303 Grikienių k., Vilniaus r. sav., maisto tvarkymo subjekto registravimo numeris 410002460.

1.3. Prekių pirkėjais gali būti visi veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo, o taip pat juridiniai asmenys, perkantys prekes asmeninio naudojimo tikslais (toliau – Pirkėjas).

1.4. Ši Sutartis yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau kartu – Šalys) privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Šalių teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes El. parduotuvėje, o Pardavėjui - priimant ir vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą El. parduotuvėje.

1.5. Sutartis tarp Šalių yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas El. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo nustatytomis Sutarties sąlygomis, paspaudžia mygtuką „Mokėti“.

1.6. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Sutarties sąlygas. Pirkėjui apsiperkant El. parduotuvėje taikomos Sutarties sąlygos, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjas  prisiima visą atsakomybę, kiekvieną kartą naudojantis El. parduotuve bei darant  prekių, nurodytų El. parduotuvėje, įsigijimo sandorius, susipažinti ir kiekvieną kartą sekti Pardavėjo nustatytas Sutarties sąlygas ir galimus jų pakeitimus.

1.7. Kiekviena Sutartis, sudaryta tarp Šalių, yra saugoma El. Parduotuvėje, vadovaujantis El. parduotuvės asmens duomenų apsaugos nuostatomis, esančiomis neatskiriama Sutarties dalimi, ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

2. Pirkėjas, pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

2.1. Pirkėjas, laikydamasis šios Sutarties sąlygų, turi teisę įsigyti prekes iš El. parduotuvės.

2.2. Pirkėjas įsigyti prekes gali be registracijos. Neregistruotam Pirkėjui be išimties yra taikomos šios Sutarties sąlygos, todėl Pirkėjas privalo su jomis susipažinti ir jų laikytis.

2.3. Neregistruotas vartotojas prekes įsigyja pateikdamas asmeninius duomenis, būtinus Sutarčiai sudaryti.  

2.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pateikto užsakymo Pardavėjui iki tol, kol negauna iš Pardavėjo pranešimo apie prekių išsiuntimą Pirkėjo nurodytų adresu.

2.7. El. parduotuvėje įsigytos tinkamos kokybės prekės yra negrąžinamos. Pirkėjas šia Sutartimi patvirtina, kad yra susipažinęs, jog tinkamos kokybės maisto prekės pagal LR Vyriausybės patvirtintas Mažmeninės prekybos taisykles yra nekeičiamos ir negrąžinamos.

2.8. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą už užsakytas prekes.

2.9. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pristatoma pažeistoje pakuotėje, jeigu gautos neužsakytos prekės arba netinkamas prekių kiekis.

2.10. Bet koks turinys paskelbtas El. parduotuvėje yra saugomi autorių ar kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis, ir, esant pažeidimui, atitinkamai ginami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, todėl Pirkėjas  įsipareigoja intelektinės nuosavybės objektų nenaudoti komerciniais tikslais ar bet kokiais kitais tikslais.

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, tačiau Pardavėjas nelaikomas atsakingas, jeigu El. parduotuvė dėl nuo Pardavėjo priklausančių ar nepriklausančių priežasčių būtų neprieinama tam tikru laikotarpiu.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo pasirinktu būdu per nustatytą laikotarpį Lietuvos Respublikos teritorijoje, atsižvelgiant į šios Sutarties 5 skyriaus nuostatas, reglamentuojančias prekių pristatymą.  

3.3. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui kokybišką ir teisingą informaciją apie prekes.

3.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo El. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis El. parduotuve.

3.5. Pardavėjas turi teisę keisti prekių charakteristikas ir kitą susijusią informaciją apie parduodamų prekių pobūdį be jokio išankstinio įspėjimo Pirkėjui, todėl Pirkėjas prisiima visą atsakomybę, jeigu, prieš atliekant užsakymą, dar kartą nebuvo pasidomėta išsirinktų prekių aprašais.

3.6. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Sutarties sąlygas. Pirkėjui apsiperkant El. parduotuvėje taikomos Sutarties sąlygos, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjas  prisiima visą atsakomybę, kiekvieną kartą naudojantis El. parduotuve bei darant prekių, nurodytų El. parduotuvėje, įsigijimo sandorius, susipažinti ir kiekvieną kartą sekti Pardavėjo nustatytas Sutarties sąlygas ir galimus jų pakeitimus.

4. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

4.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę, atsižvelgiant į šios Sutarties 3.1. punktą.

4.2. Prekių kainos El. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

4.3. Prekių pasiūloje yra rodomos visos prekės, kuriomis prekiauja Pardavėjas. Jei kažkurios prekės Pardavėjas tam tikru momentu neturi, įsidėti tokios prekės į krepšelį tuo metu negalima (nėra mygtuko “Pirkti”).

4.4. Suformavus užsakymą ir į nurodytą Pirkėjo elektroninio pašto adresą atsiunčiamas užsakymo patvirtinimas.

4.5. Apmokėti už prekes galima tik bankiniu pavedimu.

4.6. Pateikus užsakymą Pirkėjui atsiunčiama sąskaita apmokėjimui. Prekės yra pradedamos ruošti išsiuntimui, kai pinigai yra gaunami į Pardavėjo sąskaitą. Jei Pirkėjas per 5 dienas neapmoka gautos sąskaitos, sąskaita ir užsakymas yra anuliuojami ir laikoma, kad pirkimų-pardavimo sutartis yra nesudaryta.

4.7. Prekes Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti per 1-3 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes gavimo. Jei dėl kažkokių priežasčių Pardavėjas negali išsiųsti prekių per nustatytą laikotarpį, jis turi informuoti apie tai Pirkėją ir suderinti su Pirkėju numatomą pristatymo terminą. Jei Pardavėjo siūlomas pristatymo terminas Pirkėjo netenkina, Pardavėjas turi nedelsiant grąžinti sumokėtus pinigus Pirkėjui.

5. Prekių pristatymas.

5.1. Prekės bus pristatomos į paštomatą.

5.2. Paštomato pasirinkimo metu Pirkėjas yra informuojamas, kad prekių tinkamiausia laikymo temeratūra yra iki +25 ºC. Pirkėjas prisiima riziką dėl prekių laikymo sąlygų po jų gavimo į paštomatą. Pardavėjas primygtinai rekomenduoja kaip įmanoma greičiau atsiimti į paštomatą gautas prekes. Pristatymas į paštomatą nemokamas perkant prekių už 30 eurų arba daugiau. Perkant mažiau negu už 30 eurų, pristatymas į paštomatą kainuoja 3,50 EUR. Paštomatų tarnyboms prekės pristatomos tą pačią arba sekančią darbo dieną.

5.3. Pirkėjas privalo įsitikinti, kad nurodė tikslų paštomato adresą. Neteisingai nurodžius paštomato adresą, prekės nesiunčiamos, kol Pirkėjas nepatikslins paštomato adreso.

5.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nepristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo ar trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6. Prekių kokybė, grąžinimas ir keitimas.

6.1. El. parduotuvėje yra parduodamos tik kokybiškos ir teisingai paženklintos prekės.

6.2. Kiekvienos El. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys ir charakteristikos nurodomi prie prekės esančiame prekės aprašyme.

6.3. Pardavėjas yra atsakingas, kad visos El. parduotuvėje parduodamos prekės atitiktų joms teisės aktais keliamus reikalavimus.

6.4. Pagal LR Vyriausybės patvirtintas mažmeninės prekybos taisykles, tinkamos kokybės maisto prekės yra negrąžinamos ir nekeičiamos.

6.5. Nutraukti pateiktą užsakymą Pirkėjas gali tik iki tol, kol gauna Pardavėjo patvirtinimą apie prekių išsiuntimą.

6.6. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių trūkumus, prekių pažeidimus ar prekių praradimus, atsiradusius dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo. Pardavėjo atsakomybės ribos taip pat neapima dėl netinkamo prekių naudojimo atsiradusių prekių trūkumų.

7. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

7.1.  Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia El. parduotuve.

7.2. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų pirkimų metu, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

7.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su El. parduotuvės pirkimo-pardavimo Sutarties nuostatomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

7.4. Pardavėjas naudojasi trečiųjų asmenų prekių pristatymo paslaugomis. Tretieji prekių pristatymo paslaugas tiekiantys asmenys vadovaujasi savo pačių nustatytomis taisyklėmis bei sąlygomis, todėl Pardavėjas nereguliuoja šių paslaugų teikėjų rodomo turinio ar teikiamų paslaugų ir nėra atsakingas už šių paslaugų teikėjų veiksmus ar neveikimą ir su tuo susijusių pasekmių atsiradimą, tretiesiems asmenimis vykdant pavestų paslaugų užsakymą.

7.5. Bet kokia žala ar nuostoliai, atsiradę ir susiję su trečiųjų asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant prekių pristatymo tarnybų vykdomų paslaugų teikimu, nėra pagrindas Pardavėjo atsakomybei kilti. Atsižvelgiant į tai, Pirkėjas turi pareigą susipažinti su trečiųjų asmenų reglamentuojamomis paslaugų suteikimo ir vykdymo taisyklėmis, sąlygomis ir kita būtina informacija, ir prisiima atsakomybę tinkamai ir pagal nurodymus vadovautis ja.

7.6. Pretenzijos, skundai, reikalavimai, kaltinimai, pastebėjimai, klausimai ar pasiteiravimai dėl trečiųjų šalių teikiamų paslaugų suteikimo, vykdymo ar bet kurių kitų veiksmų ar neveikimo, nėra Pardavėjo priimami, nagrinėjami, atsakinėjami ir nepatenka į Pardavėjo atsakomybės ribas, todėl turi būti tiesiogiai adresuojami ir pateikiami konkrečias paslaugas teikiantiems tretiesiems asmenimis. 

7.7. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

8. Asmens duomenų apsauga.

8.1.Asmens duomenų valdytojas yra Pardavėjas UAB „Cacao Beans“, juridinio asmens kodas 305559982, registracijos adresas Riešės 1-oji g. 52, 14303 Grikienių k., Vilniaus r. sav.

8.2. Asmens duomenų valdytojas laikosi Lietuvos Respublikos duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.

8.3. Duomenų valdytojas Pirkėjo asmens duomenis tvarko el. prekybos sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu.

8.4. Sudarydamas pirkimo sutartį Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi tinkamo pirkimo sutarties įvykdymo tikslu.

8.5. Jokie Pirkėjo asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias šalis, išskyrus:

8.5.1. Pirkėjo asmens duomenys yra perduodami prekių pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms, jeigu Pirkėjas pateikė užsakymą Pardavėjui ir prekės turi būti pristatytos Pirkėjui.

8.5.2. Buhalteriniai dokumentai (sąskaitos) su asmens duomenimis yra perduodami apskaitos įmonei.

8.5.4. Kitais atvejais, kada tai privaloma pagal įstatymus.

8.6. Pirkdamas prekes be registracijos Pirkėjas turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. 

 8.7. Pirkėjas turi teisę susipažinti su informacija, susijusia su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu, turi teisę reikalauti šiuos duomenis ištaisyti, turi teisę reikalauti nutraukti asmens duomenų tvarkymą ir teisę reikalauti „pamiršti“ Pirkėją. Pirkėjas turi atsiųsti laisvos formos prašymą Pardavėjui elektroniniu paštu info@cacaobeans.lt.

8.8. Pirkėjo teises įgyvendinantys veiksmai bus atlikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. Jeigu Pirkėjo duomenų tvarkymo veiksmai neprieštarauja teisės aktams, reguliuojantiems Pardavėjo veiklą, norinčiam susipažinti su savo asmens duomenis Pirkėjui, jie neatlyginamai gali būti teikiami ne dažniau nei kartą per kalendorinius metus.

8.9. Pardavėjas nerenka ir netvarko jokių su mokėjimais susijusių duomenų. Visas mokėjimų operacijas ir su jomis susijusius duomenis mokant pavedimu tvarko Pirkėjo bankas.

8.10. Pardavėjas El.parduotuvėje naudoja slapukus - trumpus tekstinius failus, kuriuos Pirkėjo sutikimu, patalpiname Pirkėjo galiniame įrenginyje tam, kad būtų išsaugotas Internetinėje svetainėje suformuotas Jūsų elektroninis apsipirkimo krepšelis bei Pirkėjo autentifikavimo tikslu. Pirkėjo privati informacija, saugoma Pirkėjo galiniame įrenginyje, yra žinoma tik Pirkėjui ir Pardavėjas jokiais įmanomais būdais, patalpindamas slapukus Pirkėjo galiniame įrenginyje, neturi prieigos prie Pirkėjo privačios informacijos.

8.11. Siekiant užkirsti kelią nesankcionuotai prieigai arba neteisėtam asmens duomenų pasisavinimui bei apsaugoti surinktą informaciją apie Pirkėją, Pardavėjas yra įdiegęs tinkamas fizines, elektronines ir valdymo priemones.

8.12. Duomenų saugumui jų siuntimo metu užtikrinti įmonė naudoja SSL protokolą.

8.13. Pardavėjas laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

9. Baigiamosios nuostatos.

9.1. Ši El. parduotuvės Sutartis sudaryta vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus išspręsti ginčo aukščiau nurodytu būdu, jis gali būti sprendžiamas naudojantis Europos Komisijos prižiūrima Elektronine ginčų sprendimo sistema https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LT arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.